bơm nước điện áp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8637: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY BƠM NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures – Water pumps – Technical requirements for installation and acceptance Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Thuật ngữ và định nghĩa 3 Lập kế hoạch và quy trình lắp đặt máy bơm 4 Kiểm tra, tiếp nhận mặt bằng và thiết bị trước khi lắp đặt 4.1 Yêu cầu chung 4.2 Kiểm tra và tiếp nhận mặt bằng 4.3 Kiểm tra và tiếp nhận thiết bị 5 Lắp đặt máy bơm 5.1 Yêu cầu chung 5.2 Kỹ thuật lắp đặt máy bơm trục ngang 5.3 Kỹ thuật lắp đặt máy bơm trục đứng 5.4 Kỹ thuật lắp đặt máy bơm trục nghiêng (xiên) 6 Vận hành thử nghiệm 6.1 Yêu cầu chung 6.2 Chuẩn bị 6.3 Khởi động […]

TCVN 8637: 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MÁY BƠM ...