bơm nén không khí


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8522:2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ 45 M Safety air cushions 20 m and 45 m Lời nói đầu TCVN 8522 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ 45 M Safety air cushions 20 m and 45 m Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho hai loại đệm không khí cứu người được bơm nén không khí liên tục bằng quạt điện (sau đây gọi là đệm không khí cứu người) dùng làm phương tiện cứu người có độ cao sử dụng […]

TCVN 8522:2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ ...