bờ sông chống lũ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8419 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ SÔNG ĐỂ CHỐNG LŨ Hydrautic structure – Design of river bank flood protection structures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế các công trình bảo vệ bảo vệ sông phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. Một số quy định chung và phân loại công trình bảo vệ bờ sông 2.1. Một số quy định chung Khi thiết kế các công trình bảo vệ bờ sông phải đáp ứng các nguyên tắc sau: – Ứng dụng các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới và các kinh nghiệm thực tế; – Tận dụng vật liệu tại chỗ, phù hợp với kinh phí, nhân lực và phương tiện thi […]

TCVN 8419 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT ...