bộ phận mang điện


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244:1986 Nhóm T TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG Code for the safe technique for crane – equipment Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho những thiết bị nâng sau: a) Máy trục; – Máy trục kiểu cần: Cần trục ôtô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục đướng sắt, cần trục công xôn, cần trục máy xúc; – Máy trục kiểu cầu: cầu trục, cổng trục, cầu bốc xếp; – Máy trục cáp; b) Xe tời chạytheo ray lên cao; c) Palăng điện; d) Tời điện; e) Máy nâng xây dựng; f) Các loại bộ phận mang điện. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị nâng sau: a) Các loại máy xúc; b) Các thiết bị […]

TCVN 4244:1986 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN- ...