bộ chống sét


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8097-1 : 2010 IEC 60099-1 : 1999 BỘ CHỐNG SÉT – PHẦN 1: BỘ CHỐNG SÉT CÓ KHE HỞ KIỂU ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Surge arresters – Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems Lời nói đầu TCVN 8097-1: 2010 thay thế TCVN 5717:1993; TCVN 8097-1: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60099-1:1999; TCVN 8097-1: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BỘ CHỐNG SÉT – PHẦN 1: BỘ CHỐNG SÉT CÓ KHE HỞ KIỂU ĐIỆN TRỞ PHI TUYẾN DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Surge arresters – Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems MỤC 1: QUY ĐỊNH […]

TCVN 8097-1 : 2010 BỘ CHỐNG SÉT – PHẦN 1: ...