bình chữa cháy xách tay


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7026:2013 ISO 7165:2009 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY – TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – Portable fire extinguishers – Perfermance and construction Lời nói đầu TCVN 7026:2013 thay thế TCVN 7026:2002 (ISO 7165:1999). TCVN 7026:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7165:2009 TCVN 7026:2013 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY – TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – Portable fire extinguishers – Perfermance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình […]

TCVN 7026:2013 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY – PHẦN 1: LỰA CHỌN VÀ BỐ TRÍ Fire protection – Portable and wheeled fire extinguishers – Part 1: Selection and Installation LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7435-1:2004 hoàn toàn tương đương với ISO 11602-1:2000 TCVN 7435-1:2004 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc lựa chọn và bố trí bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Tiêu chuẩn này được sử dụng vùng với TCVN 7435-2. Bình và xe đẩy chữa cháy được xác định là phương tiện ban đầu để chữa […]

TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1:2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7435 – 2:2004 ISO 11602 2 : 2000 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY- BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY PHẦN 2: KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG Fire protection- Protable and wheeled fire extinguishers – Part 2: Inspection and maintance PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn quy định việc kiểm tra, bảo dưỡng và thử định kỳ các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay được xác định là phương tiện ban đầu để chữa cháy trong phạm vi giới hạn. Các bình chữa cháy xách tay vẫn cần thiết ngay cả khi đã được trang bị hệ thống Sprinklers tự động, hệ thống chữa cháy vách tường hoặc cả thiết bị chữa cháy cố định. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống được lắp đặt cố định để dập tắt đám cháy, […]

TCVN 7435 – 2:2004 ISO 11602 2 : 2000 PHÒNG ...