bền uốn và nén


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN BỀN UỐN VÀ NÉN Cements – Methods for determination of bending and compressive strength Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140 : 1964, phần V và TCVN 2232: 1977. Thiết bị thử – Máy trộn vữa xi măng; – Chảo hình chỏm cầu và bay – Bàn dằn, khâu hình côn tiêu chuẩn, chầy tròn đầm mẫu; – Khuôn 40 x 40 x 160mm và nắp khuôn; – Bàn rung tạo mẫu; – Thiết bị xác định giới hạn bền uốn; – Máy nén; – Tấm ép; – Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 0,1g; – Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát. 1.1. Máy trộn vữa xi măng Sơ đồ máy trộn, kích thước cơ bản được mô tả ở hình 1 Khối lượng các chi tiết của […]

TCVN 4032:1985 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI ...