bê tông ly tâm


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7888 : 2008 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned Spun Concrete Piles Lời nói đầu TCVN 7888 : 2008 được xây dựng trên cơ sở JIS A 5335 : 1979 “Pretensioned Spun Concrete Piles”; JIS A 5337 : 1995 “Pretensioned Spun High Strength Concrete Piles”; và JIS A 5373 : 2000 “Precast Prestressed Concrete Products”. TCVN 7888 : 2008 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam (VCA) biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Pretensioned Spun Concrete Piles 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay li tâm. 2 Tài liệu viện dẫn TCVN 1651-1 : 2008 Thép cốt […]

TCVN 7888 : 2008 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG ...