bê tông cốt thép thủy công


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4116:1985 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Concrete and reinforced concrete structures of hydraulic engineering constructions – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công, chịu tác dụng thường xuyên hay có chu kì trong môi trường nước. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của cầu của các đường hầm giao thông cũng như các ống đặt dưới đất đắp của đường ô tô và đường sắt. Quy định chung 1.1. Khi thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công, ngoài việc thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo […]

TCVN 4116:1985 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT ...