bê tông cốt thép li tâm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5846 : 1994   CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LI TÂM – KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Centrifugal reinforced concrete electric poles – Structure and dimensisons   Tiêu chuẩn này quy định kết cấu và kích thước của các loại cột điện bê tông cốt thép li tâm dài từ 10 đến 20m không dự ứng lực trước (sau đây gọi tắt là cột) dùng làm cột điện các đường dây trên không và trạm điện. Kí hiệu và nhãn hiệu cột 1.1. Kí hiệu cột bao gồm các chữ cái và chữ số, trong đó: a) Hai chữ cái in hoa chỉ công nghệ sản xuất cột. LT: li tâm b) Hai chữ số tiếp theo chỉ chiều dài cột tính bằng mét. c) Chữ in hoa A, B, C, D liền sau hai chữ số chỉ khả năng chịu lực của cột […]

TCVN 5846 : 1994 CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT ...