bảo dưỡng trạm bơm điện


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM ĐIỆN Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation and Maintenance of electrical pumping station Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc vận hành máy bơm điện có điện áp vận hành tới 6000 V, công suất tới 1000 kW, gồm các loại máy bơm: trục ngang, trục đứng, trục xiên và bơm chìm (kiểu bơm ly tâm, hướng trục và hỗn lưu), sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt nông thôn. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau. 2.1. Đơn vị có trách nhiệm quản lý trạm bơm (responsibility unit for pumping station management) Các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các […]

TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN ...