bảo dưỡng sửa chữa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4517 : 1988 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG – QUY PHẠM NHẬN VÀ GIAO MÁY XÂY DỰNG TRONG SỬA CHỮA LỚN- YÊU CẦU CHUNG Technical maintenance and repair system of building machinery – Rules of passing machines and their companent for general overhaul and its returning – General requirements Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung, trình tự nhận và giao máy xây dựng và tổng thành của chúng trong sửa chữa lớn. Tiêu chuẩn này áp dụng thống nhất trong toàn ngành xây dựng. Đối với các loại ôtô dùng trong ngành xây dựng việc nhận và giao trong sửa chữa lớn phải tuân theo “Điều lệ nhận phương tiện và tổng thành ôtô vào sửa chữa lớn” do Bộ Giao thông vận tải ban hành. 1.2. Khi đưa máy vào […]

TCVN 4517 : 1988 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KĨ ...