báo động trên thang máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-28 : 2013 EN 81-28:2003 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY – THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG – PHẦN 28: BÁO ĐỘNG TỪ XA TRÊN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG Safety rules for the construction and installation of lifts – Lifts for the transport of persons and goods – Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts Lời nói đầu TCVN 6396-28:2013 hoàn toàn tương đương với EN 81-28:2003 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6396-28:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6395 và TCVN 6396 (EN 81) Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang […]

TCVN 6396-28 : 2013 BÁO ĐỘNG TỪ XA TRÊN THANG ...