bảng điện chiếu sáng


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 2546-78 BẢNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG NHÓM ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT Lighting system group panel boards Technical specifications Tiêu chuẩn này áp dụng cho bảng chiếu sáng nhóm có công dụng chung dùng để đặt cố định trong công nghiệp, nhà công cộng, và dùng để phân phối điện năng, bảo vệ quá tải và dòng điện ngắn mạch của mạng điện chiếu sáng ba pha xoay chiều điện áp đến 600 V, tần số 50 và 60 Hz, đồng thời dùng để đóng, ngắt điện không thường xuyên. YÊU CẦU KỸ THUẬT 1.1. Bảng chế tạo phải phù hợp với tiêu chuẩn này, với các tiêu chuẩn và các điều kiện kỹ thuật cho từng loại, lô và từng kiểu riêng biệt theo bản vẽ thi công, mẫu chuẩn đã được phê chuẩn. 1.2. Cấp bảo vệ của bảng – IP20, IP44 và IP54 theo […]

TCVN 2546-78 BẢNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG NHÓM ĐIỀU KIỆN KỸ ...