bản vẽ nhà trên mặt cắt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN TẮC CHUNG Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng. Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt. Tài liệu tham khảo ISO 128 – Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày Các quy tắc Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện rõ được các mặt cắt hoặc mặt nhìn (xem hình 1). Nếu phương pháp này (3.1) thể hiện không đầy đủ thì đơn giản là dùng các nét gạch […]

TCVN 6081:1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ...