bản vẽ lập tài liệu thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4455 : 1987 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – QUY TẮC GHI KÍCH THƯỚC, CHỮ TIÊU ĐỀ, CÁC YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ BIỂU BẢNG TRÊN BẢN VẼ. System of ducuments for building design – Rules for demensioning, heading technical requirements and tables on drawings. Tiêu chuẩn này quy định quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ để lập tài liệu thiết kế nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân. Quy tắc ghi kích thước 1.1. Khi ghi kích thước và kẻ các đường dóng, đường ghi kích thước ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo tiêu chuẩn: “Hệ thống nhất các tài liệu thiết kế – Quy tắc ghi kích thước”. 1.2. Đường ghi kích thước phải đặt cách mép […]

TCVN 4455 : 1987 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...