bản vẽ kết ấu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5889: 1995 ISO 5261: 1981 (E) BẢN VẼ CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI Technical drawings for metal components Mở đầu Để cho thống nhất tất cả các kích thước ở trong tiêu chuẩn này được tính bằng milimét Nên hiểu rằng nếu tính bằng các đơn vị khác thì cũng đạt hiệu quả tương đương và không ảnh hưởng gì đến các nguyên tắc được thiết lập. Những hình vẽ được chọn chỉ để minh họa cho lời văn và có thể là hình vẽ không hoàn chỉnh. Mục đích và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những quy tắc cần thiết bổ sung cho các tiêu chuẩn biểu diễn của các bản vẽ lắp và có thể là hình vẽ không hoàn chỉnh chi tiết liên quan đến: – Kết cấu kim loại bao gồm những bảng và tấm phẳng, các […]

TCVN 5889: 1995 BẢN VẼ CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI