áp lực thử


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3111:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ Heavyweight cencrete cempeund – Method for determinatien ef air centent Tiêu chuẩn này quy định phương pháp dùng áp lực để xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông nặng sau khi được đầm chặt. Tiêu chuẩn này chi áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cốt liệu đặc chắc với đường kính cỡ hạt tới 40mm. 1. Thiết bị thử Bình thử bọt khí; Bàn rung tần số 2800 ± 200 vòng /phút hoặc thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn; Bình thử bọt khí (hình 1) là một bình kim loại hình trụ, đường kính bằng 0,75 ± 1,25 chiều cao, nắp hình côn. Nắp được liên kết với thân bình bằng gioăng cao su và bu lông hãm. Nắp bình […]

TCVN 3111:1993 HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP ...