an toàn máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7301-1 : 2008 ISO 14121-1 : 2007 AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles Lời nói đầu TCVN 7301-1:2008 và TCVN 7301-2:2008 thay thế TCVN 7301:2003. TCVN 7301-1:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-1:2007. TCVN 7301-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7301 (ISO/TR 14121) An toàn máy – Đánh giá rủi ro, gồm các phần sau: – TCVN 7301-1:2008 (ISO/TR 14121-1:2007), Phần 1: Nguyên tắc. – TCVN 7301-2:2008 (ISO/TR 14121-2:2007), Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp. AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC Safety of machinery […]

TCVN 7301-1 : 2008 ISO 14121-1 : 2007 AN TOÀN ...


TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements   Lời nói đầu TCVN 4725:2008 và TCVN 7977:2008 thay thế TCVN 4725:1986; TCVN 4725:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU MÁY Metal cutting machines – General safety construction requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy, áp dụng cho tất cả các loại máy cắt kim loại thông dụng được sử dụng ở nơi có khí hậu bình thường, không bị tác động trực tiếp của bức […]

TCVN 4725:2008 MÁY CẮT KIM LOẠI – YÊU CẦU CHUNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-10:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN VÀ MÁY CỌ RỬA Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines Lời nói đầu TCVN 5699-2-10:2007 thay thế TCVN 5699-2-10 : 2002 (IEC 335-2-10 : 1992) TCVN 5699-2-10:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60335-2-10 : 2005; TCVN 5699-2-10:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1. Phạm vi áp dụng Điều này của Phần 1 được thay bằng: Tiêu chuẩn này qui định về an toàn của máy xử lý sàn và máy cọ rửa chạy bằng điện được […]

TCVN 5699-2-10:2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6722 – 2 : 2002 (ISO 14123 – 2 : 1998) AN TOÀN MÁY – GIẢM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT THẢI TỪ MÁY PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH KIỂM TRA Safety of machinery – Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery – Part 2: Methodology leading to verification procedures Lời nói đầu TCVN 6722 – 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 14123 – 2 : 1998. TCVN 6722 – 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo […]

TCVN 6722 – 2 : 2002 AN TOÀN MÁY – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7014:2002 ISO 13853:1998 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỂ NGĂN KHÔNG CHO CHÂN NGƯỜI CHẠM TỚI VÙNG NGUY HIỂM Safety of machinery – Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs Lời nói đầu TCVN 7014 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 13853:1998. TCVN 7014 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC 1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy […]

TCVN 7014:2002 AN TOÀN MÁY – KHOẢNG CÁCH AN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6722 – 1 : 2000 (ISO 14123 – 1 : 1998) AN TOÀN MÁY – GIẢM SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT SINH TỪ MÁY – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC VÀ QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI NHÀ SẢN XUẤT Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazadous substances emitted by machinery – Part 1: Principles and specifications for machinery manufactures Lời nói đầu TCVN 6722-1 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 14123-1:1998. TCVN 6722-1 : 2000 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/SC1 Vấn đề chung về cơ khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. AN TOÀN MÁY – GIẢM SỰ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE DO CÁC CHẤT NGUY HIỂM PHÁT SINH TỪ […]

TCVN 6722 – 1 : 2000 AN TOÀN MÁY – ...