an toàn máy cắt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Cơ quan biên soạn: Viện máy công cụ và dụng cụ Bộ cơ khí và Luyện kim Cơ quan đề nghị ban hành:   Vụ Khoa học và kỹ thuật Bộ cơ khí và luyện kim Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 312/QĐ ngày 13 tháng 6 năm 1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRANG BỊ ĐIỆN Technical safeny Metal-cuttingmachine Requirements for electrical equipment Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 539 – 77. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với trang thiết bị của tất cả các nhóm này: máy cắt […]

TCVN 4726-1989 KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CẮT KIM LOẠI ...