an toàn lao động máy


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3748 – 1983 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động Tổng công Đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng nhà nước Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 64/QĐ ngày 11 tháng 03 năm 1983 MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Metal working machines General safati requirements Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng đối với các loại máy gia công kim loại thiết kế mới. Đối với các máy đang sử dụng, các cơ quan […]

TCVN 3748 – 1983 HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN ...