âm học


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics – Allowable noise levels at workplace Lời nói đầu TCVN 3985:1999 thay thế TCVN 3985: 1985. TCVN 3985:1999 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 42 “Âm học”   biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP TẠI CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC Acoustics ư Allowable noise levels at workplace. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng 1.1   Tiêu chuẩn này quy định mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong các cơ sở sản xuất và cơ quan. 1.2   Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mức ồn phát sinh trong quá trình làm việc do các loại máy […]

TCVN 3985:1999 ÂM HỌC – MỨC ỒN CHO PHÉP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC CÔNG CỘNG VÀ DÂN CƯ – MỨC ỒN TỐI ĐA CHO PHÉP Acoustics – Noise in public and residental areas Maximum permited noise level Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định mức ồn tối đa cho phép tại các khu công cộng và dân cư. Tiếng ồn nói trong tiêu chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra, không  phân biệt loại nguồn gây ồn. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát mọi hoạt động có thể gây ồn trong khu công cộng và dân cư Tiêu chuẩn này không  quy định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau đây được áp dụng cùng với tiêu chuẩn […]

TCVN 5949: 1998 ÂM HỌC – TIẾNG ỒN KHU VỰC ...