52 TCN – CTYT 0041:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN


TIÊU CHUẨN NGÀNH

52 TCN – CTYT 0041:2005

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN

 1. Phạm vi áp dụng
  • Tiêu chuẩn được áp dụng khi lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo Bệnh viện quận, huyện.
  • Có thể vận dụng khi xây dựng các cơ sở y tế ngang cấp thuộc các Bộ ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập có điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể.
 1. Tiêu chuẩn trích dẫn và căn cứ pháp lý
 • Tiêu chuẩn Việt Nam: Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung TCVN 2748-1991.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam: Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCVN 4319-1995.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam: Bệnh viện đa khoa – Yêu cầu thiết kế TCVN 4470-1995.
 • Các tiêu chuẩn TCVN, TCXD hiện hành về yêu cầu kỹ thuật (chiếu sáng, thông gió, điện, nước, chất thải, PCCC, …) cho nhà và công trình công cộng.
 • Tiêu chuẩn Việt Nam: An toàn bức xạ ion hoá tại cơ sở y tế TCVN 6561-1999.
 • Nghị định số: 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế điạ phương.
 • Quy định về Quy chế bệnh viện, ban hành kèm theo quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19-9-1997 của Bộ trưởng bộ Y tế.
 • Danh mục Trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa huyện, ban hành kèm theo quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20-2-2002 của Bộ trưởng bộ Y tế.
 • Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo quyết định số 2575/1999 QĐ – BYT ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Download toàn bộ tiêu chuẩn 52 TCN – CTYT 0041:2005 tại đây :

52 TCN – CTYT 0041:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN
52 TCN – CTYT 0041:2005 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ – BỆNH VIỆN QUẬN, HUYỆN
52TCN%E2%80%93CTYT_0041-2005_Tieu-chuan-thiet-ke-Benh-vien-quan-huyen.pdf
1.3 MiB
1495 Downloads
Chi tiết