Daily Archives: 01/03/2010


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8420:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH XẢ KIỂU HỞ VÀ XÓI LÒNG DẪN BẰNG ĐÁ DO DÒNG PHUN Hydraulic structure – Calculation opening outlet and rock bed erosion by jetting dissipator Lời nói đầu TCVN 8420:2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 81-90 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8420:2010 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – […]

TCVN 8420:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TÍNH TOÁN THỦY ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG CỐNG Hydraulic structure – Process for management, operation nad maintenance of sluice Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý vận hành các cống thuộc hệ thống các công trình thủy lợi. Các cống dẫn lưu lượng tương ứng với công trình cấp III trở lên, ngoài việc tuân thủ theo tiêu chuẩn này còn phải có quy trình vận hành quản lý riêng cho mỗi cống. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Công trình thủy lợi (hydraulic structure) Công trình thuộc kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các mặt lợi của nước; phòng, chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, kênh, công trình […]

TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8421 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH DO SÓNG VÀ TÀU Hydraulic Structures – Loads and actions of wind-induced and Ship-induced waves on structures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thủy lợi trên sông và biển. Tiêu chuẩn quy định trị số tiêu chuẩn của tải trọng và tác động do sóng và tàu thuyền lên các công trình thủy lợi. Tải trong tính toán phải được xác định bằng tích của tải trọng tiêu chuẩn với hệ số vượt tải n, đề phòng trường hợp tải trọng có thể lệch về phía bất lợi so với trị số tiêu chuẩn của nó. Hệ số vượt tải phải lấy theo các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn hiện hành […]

TCVN 8421 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TẢI ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8419 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ SÔNG ĐỂ CHỐNG LŨ Hydrautic structure – Design of river bank flood protection structures Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế các công trình bảo vệ bảo vệ sông phục vụ công tác phòng, chống lũ, lụt trong tất cả các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình. Một số quy định chung và phân loại công trình bảo vệ bờ sông 2.1. Một số quy định chung Khi thiết kế các công trình bảo vệ bờ sông phải đáp ứng các nguyên tắc sau: – Ứng dụng các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới và các kinh nghiệm thực tế; – Tận dụng vật liệu tại chỗ, phù hợp với kinh phí, nhân lực và phương tiện thi […]

TCVN 8419 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM ĐIỆN Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation and Maintenance of electrical pumping station Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc vận hành máy bơm điện có điện áp vận hành tới 6000 V, công suất tới 1000 kW, gồm các loại máy bơm: trục ngang, trục đứng, trục xiên và bơm chìm (kiểu bơm ly tâm, hướng trục và hỗn lưu), sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt nông thôn. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau. 2.1. Đơn vị có trách nhiệm quản lý trạm bơm (responsibility unit for pumping station management) Các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các […]

TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8416:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM VÀ TUỐC BIN Hydraulic structure – Procedure for management, operation and Maintenance of hydraulic ram turbin station Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng đối với việc quản lý và vận hành trạm bơm và tuốc bin. Các yêu cầu 2.1. Yêu cầu chung Yêu cầu kỹ thuật quản lý và vận hành trạm bơm và tuốc bin trục đứng và trục ngang dùng để bơm nước đơn thuần hoặc lợi dụng để dẫn động các thiết bị khác, ban hành nhằm mục đích: a) Khai thác công suất của các máy bơm tuốc bin tới mức cao nhất. b) Đảm bảo vận hành an toàn liên tục, nâng cao tuổi thọ của máy và các thiết bị khác trong trạm. c) Nâng cao trách […]

TCVN 8416:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUẢN LÝ TƯỚI NƯỚC VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU Hydraulic structure – Irrigation management for non- tided area Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc quản lý hệ thống công trình thủy lợi, lập quy trình vận hành hệ thống và kế hoạch cấp nước đối với các công trình đầu mối là hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, cống lấy nước vùng không bị ảnh hưởng triều (trừ công trình đê điều và công trình phòng chống lụt bão). Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 2.1. Hệ thống công trình thủy lợi (hydraulic structure system) Tập hợp các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau trong quản lý vận hành và bảo vệ trong một khu vực nhất định. 2.2. […]

TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUẢN LÝ TƯỚI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8414:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ KIỂM TRA HỒ CHỨA NƯỚC Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation, and Inspection of reservoir Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa thủy lợi. Khi vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, âu thuyền theo quy trình vận hành riêng Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Hồ chứa (reservoir) Công trình trữ và điều tiết nước, bao gồm vùng lòng hồ được tính từ cao trình đỉnh đập trở xuống và đập tạo hồ chứa. 2.2. Đập (dam) Công trình làm nhiệm vụ ngăn nước và các công trình có liên quan (công trình lấy nước, công trình tháo nước, công trình xả lũ, âu thuyền) tạo hồ chứa […]

TCVN 8414:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG GIẾNG GIẢM ÁP CHO ĐÊ Hydraulic structure  – Operation and maintenance of the relief well system under dyke Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định nội dung, trình tự, phương thức vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê. Thuật ngữ và định nghĩa 2.1. Hệ thống giếng giảm áp (rerief well system) Hệ thống giếng khoan có kết cấu ống lọc được lắp đặt ở chân đê phía đồng để làm giảm áp lực thấm ở nền bằng cách cho thoát nước theo hình thức tự chảy về mùa lũ, kiểm soát quá trình thấm và ngăn ngừa xói ngầm, cát chảy làm mất ổn định nền đê. Nước thoát ra từ hệ thống giếng được dẫn theo hệ thống ống dẫn kết hợp tiêu […]

TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH Hydraulic structure – Guidline for setting operation procedure Lời nói đầu Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN ngày 06/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: 1. TCVN 8412 : 2010 7. TCVN 8418 : 2010 2. TCVN 8413 : 2010 8. TCVN 8419 : 2010 3. TCVN 8414 : 2010 9. TCVN 8420 : 2010 4. TCVN 8415 : 2010 10. TCVN 8421 : 2010 5. TCVN 8416 : 2010 11. TCVN 8422 : 2010 6. TCVN 8417 : 2010 12. TCVN 8423 : 2010 TCVN 8412 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 156 : 2005; TCVN 8413 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 144 : 2004; TCVN 8414 : 2010 được chuyển đổi từ 14 TCN 55 : 1988; TCVN 8415 : 2010 được chuyển đổi […]

TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – HƯỚNG DẪN LẬP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8367:2010 HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MẠNG LƯỚI LẤY MẪU CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hydraulic work system – Weter quality monitoring network Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác giám sát chất lượng nước đối với nguồn nước mặt bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ bị ô nhiễm từ các nguồn thải trong hệ thống công trình thuỷ lợi cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt trên phạm vi cả nước (trừ công trình đê điều và phòng chống lụt bão). Khi thực hiện tiêu chuẩn này, đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn và các văn bản pháp quy hiện hành khác có liên quan. Tiêu chuẩn viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công […]

TCVN 8367:2010 HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MẠNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8479 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHẢO SÁT MỐI, MỘT SỐ ẨN HỌA VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termites control for dike and dam Lời nói đầu TCVN 8479 : 2010 được chuyển đổi từ 14TCN 182 : 2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8479 : 2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công […]

TCVN 8479 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU ...