Daily Archives: 30/04/2007


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-4 : 2007 ISO 10245-4 : 2004 CẦN TRỤC – CƠ CẤU HẠN CHẾ VÀ CƠ CẤU CHỈ BÁO – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Limiting and indicating devices – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 7761 -4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-4 : 2004 và đính chính kỹ thuật 1 : 2006. TCVN 7761-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7761 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo TCVN 7761-1 : 2007 (ISO 10245-1 : 1994) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7761-2 : 2007 (ISO 10245-2 : 1994) Phần 2: Cần trục di động […]

TCVN 7761-4 : 2007 ISO 10245-4 : 2004 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-2 : 2007 ISO 10245-2 : 1994 CẦN TRỤC – CƠ CẤU HẠN CHẾ VÀ CƠ CẤU CHỈ BÁO – PHẦN 2: CẦN TRỤC DI ĐỘNG Cranes – Limiting and indicating devices – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 7761-2 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 10245-2 : 1994. TCVN 7761-2 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7761 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo TCVN 7761-1 : 2007 (ISO 10245-1 : 1994) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7761-2 : 2007 (ISO 10245-2 : 1994) Phần 2: Cần trục di động TCVN 7761-3 : 2007 (ISO 10245-3 : 1999) Phần 3: […]

TCVN 7761-2 : 2007 ISO 10245-2 : 1994 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7761-5 : 2007 ISO 10245-5 : 1995 CẦN TRỤC – CƠ CẤU HẠN CHẾ VÀ CƠ CẤU CHỈ BÁO – PHẦN 5: CỔNG TRỤC VÀ CẦU TRỤC Cranes – Limiting and indicating devices – Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes Lời nói đầu TCVN 7761-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10245-5 : 1995. TCVN 7761-5 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7761 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo TCVN 7761-1 : 2007 (ISO 10245-1 : 1994) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7761-2 : 2007 (ISO 10245-2 : 1994) Phần 2: Cần trục di động TCVN 7761-3 : 2007 […]

TCVN 7761-5 : 2007 ISO 10245-5 : 1995 CẦN TRỤC ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7704 : 2007 NỒI HƠI – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, KẾT CẤU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA Boilers – Technical requirement of design, construction, manufacture, installation, operation, maintenance MỤC LỤC Lời nói đầu …………………………………………………………………………………………………………… Phạm vi áp dụng ………………………………………………………………………………………………… Tài liệu viện dẫn …………………………………………………………………………………………………. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu ……………………………………………………………………………. Kim loại chế tạo, lắp đặt, sửa chữa nồi hơi ……………………………………………………………… 4.1. Yêu cầu chung ………………………………………………………………………………………………… 4.2. Quy định về vật liệu dùng trong chế tạo, lắp đặt, sửa chữa ………………………………………. Yêu cầu về kết cấu nồi hơi …………………………………………………………………………………… 5.1. Yêu cầu chung ………………………………………………………………………………………………… 5.2. Thân hình trụ bao hơi, bao nước, ống góp, nồi hơi …………………………………………………. 5.3. Đáy ………………………………………………………………………………………………………………. 5.4. Mặt sàng ống ………………………………………………………………………………………………….. 5.5. Hàn ống với thân hình trụ, với đáy ……………………………………………………………………….. 5.6. Ống lò …………………………………………………………………………………………………………… 5.7. Các lỗ chui người, lỗ chui […]

TCVN 7704 : 2007 NỒI HƠI – YÊU CẦU KỸ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7549-4 : 2007 ISO 12480-4 : 2007 CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes − Safe use – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 7549-4 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 12480-4 : 2007. TCVN 7549-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7549 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Sử dụng an toàn TCVN 7549-1 : 2005 (ISO 12480-1 : 1997) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7549-3 : 2007 (ISO 12480-3 : 2005) Phần 3: Cần trục tháp TCVN 7549-4 : 2007 (ISO 12480-4 : 2007) Phần 4: Cần trục kiểu cần CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN PHẦN 4: […]

TCVN 7549-4 : 2007 ISO 12480-4 : 2007 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6551 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – ĐẦU RA CỦA VAN CHAI CHỨA KHÍ VÀ HỖN HỢP KHÍ – LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Gas cylinders – Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures – Selection and dimensioning Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này xác lập các mức chuẩn thực tế để xác định bộ đầu nối ra của van chai chứa khí. Tiêu chuẩn này áp dụng để lựa chọn các đầu nối ra của van chai chứa khí và quy định các kích thước cho một số các đầu ra. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các đầu nối sử dụng cho khí thải lạnh hoặc khí cho thiết bị thử là đối tượng của tiêu chuẩn khác. Cảnh báo – Đầu ra của van chai chứa khí không phải là hàng rào bảo vệ duy nhất chống […]

TCVN 6551 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – ĐẦU RA ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA Gas cylinders – Precautionary labels Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc thiết kế, nội dung (nghĩa là các biểu tượng nguy hiểm và lời cảnh báo) và ứng dụng của các dấu hiệu phòng ngừa dùng trên các chai chứa khí có chứa các khí đơn hoặc các hỗn hợp khí. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dấu hiệu của các chai trong giá chai và dấu hiệu của giá chai. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Dấu hiệu nguy hiểm (hazard label) Một bộ các hình vuông đặt nghiêng một góc 45 0 (dạng hình thoi) được quy định trong Kiến nghị của Liên hiệp quốc về Chuyên chở hàng hóa nguy hiểm – Qui định mẫu […]

TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6294 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CÁCBON HÀN – KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ Gas cylinders – Welded carbon -steel gas cylinders – Periodic inspection and testing Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chai chứa khí làm bằng thép cácbon hàn, có thể vận chuyển được để chứa khí nén và khí hóa lỏng có áp suất với dung tích nước từ 0,5 l đến 150 l. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các chai có dung tích nước nhỏ hơn 0,5 l và lớn hơn 150 l  đến 450 l. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kiểm tra và thử định kỳ nhằm xác định tính toàn vẹn của chai chứa khí để sử dụng tiếp. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kiểm tra và […]

TCVN 6294 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA ...