Daily Archives: 11/04/2007


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Lời nói đầu TCVN 7637 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH CAO ALUMIN CÁCH NHIỆT Refractory materials – High alumina insulating bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch cao alumin cách nhiệt có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) không nhỏ hơn 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn […]

TCVN 7637 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Lời nói đầu TCVN 7636 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH SAMỐT CÁCH NHIỆT Refractory materials – Insulating fireclay bricks Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt cách nhiệt (samốt nhẹ) có hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) từ 30 % đến dưới 45 %, được sử dụng trong các thiết bị nhiệt. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp […]

TCVN 7636 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-6 : 2007 ISO 4190-6 : 1984 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 6: LẮP ĐẶT THANG MÁY CHỞ NGƯỜI TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ – BỐ TRÍ VÀ LỰA CHỌN Lift and service lift (USA: elevators and dumbwaiters) – Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings – Planning and selection Lời nói đầu TCVN 7628-6 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-6 : 1984. TCVN 7628-6 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 gồm 5 phần dưới tên chung: Lắp đặt thang máy Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Phần 5: Thiết bị điều khiển […]

TCVN 7628-6 : 2007 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-5 : 2007 ISO 4190-5:2006 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, KÝ HIỆU VÀ PHỤ TÙNG Lifts (Elevator) installation – Part 5: Control devices, signals and additional fittings Lời nói đầu TCVN 7628-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-5:2006 TCVN 7628-5 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 gồm 5 phần dưới tên chung: Lắp đặt thang máy Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Phần 5: Thiết bị điều khiển – Ký hiệu và phụ tùng Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư – Bố trí và […]

TCVN 7628-5 : 2007 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-3 : 2007 ISO 4190-3 : 1982 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 3: THANG MÁY PHỤC VỤ LOẠI V Passenger lift installations – Part 3: Service lifts class V Lời nói đầu TCVN 7628-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-3 : 1982. TCVN 7628-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 gồm 5 phần dưới tên chung: Lắp đặt thang máy Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Phần 5: Thiết bị điều khiển – Ký hiệu và phụ tùng Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư – Bố trí và lựa […]

TCVN 7628-3 : 2007 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG BẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC ƯỚT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Mirrors – Mirrors from silver-coated float glass by wet-chemical technology – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật đối với kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt trên nền kính nổi, dùng trong xây dựng và đồ gia dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kính gương dùng trong môi trường đặc biệt có độ ẩm cao, áp suất lớn như bể bơi, nhà tắm hơi, bể trị liệu… Phân loại và ký hiệu qui ước 4.1. Phân loại Theo cấu tạo của lớp phủ bảo vệ, kính gương tráng bạc được phân thành hai loại: – loại không có lớp đồng phủ; – loại có lớp đồng phủ. 4.2. Ký hiệu qui […]

TCVN 7624 : 2007 KÍNH GƯƠNG – KÍNH GƯƠNG TRÁNG ...