Daily Archives: 09/10/1992


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN Regulation on environmental protection et offshore mooring terminals for fetroleum Lời nói đầu TCVN 5654:1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Khi giao nhận dầu thô trên biển tất cả các tầu phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về phần giao nhận dầu trên bến. 1.2. Các tầu vào bến và các kho chứa dầu trên bến phải tuân theo các quy định sau: Phải có các thiết […]

TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC ...