Daily Archives: 21/01/1988


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4605:1988 KĨ THUẬT NHIỆT – KẾT CẤU NGĂN CHE – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Heating techniques – Insulating components – Design standard 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định. Chú thích: 1. Khi thiết kế tường ngoài phải tính trước các biện pháp chống ẩm. 2. Thiết kế che nắng cho kết cấu ngăn che cần tuân theo các chỉ dẫn riêng. Tính nhiệt trở và ẩm trở của kết cấu ngăn che 2.1 Tổng nhiệt trở của kết cấu ngăn che nhiều lớp R0 ,tính bằng (m2.h 0C)/kcal, xác định theo công thức: R0 =Rt + RkC + Rn (m2.h. 0C)/kcal. (1) Trong đó: Rt = – Nhiệt trở mặt trong kết cấu ngăn che, tính […]

TCVN 4605:1988 KĨ THUẬT NHIỆT – KẾT CẤU NGĂN CHE ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4529:1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting works – Sport buildings – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy huấn luyện và thi đấu) trong phạm vi cả nước. 1. Quy định chung 1.1. Khi thiết kế nhà thể thao ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các tiêu chuẩn: TCVN 2622: 1978, TCVN 4205: 1986, TCVN 4026: 1986 và các tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành có liên quan. 1.2. Khi thiết kế cải tạo nhà thể thao, được phép châm chước đối với một số quy định của tiêu chuẩn này nhưng phải được Tổng cục Thể dục thể thao xem xét và cho phép với sự thoả thuận của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước. […]

TCVN 4529:1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – NHÀ THỂ THAO ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4601:1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Office building – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 52 :1972 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Chú thích: 1) Trong tiêu chuẩn này, các loại nhà làm việc cơ quan của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương (đã được phân loại trong phụ lục 1) gọi chung là “Trụ sở cơ quan”. 2) Tiêu chuẩn này áp dụng để lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế cải tạo, thiết kế các ngôi nhà hoặc bộ phận văn phòng có chức năng như một cơ quan trong các xí nghiệp, cơ quan sản xuất công, nông, lâm nghiệp, bệnh viện, trường học, các […]

TCVN 4601:1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ÔTÔ – QUY PHẠM THI CÔNG, NGHIỆM THU Railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1.Quy phạm này dùng để thi công và nghiệm thu khi xây dựng hầm qua núi cho đường sắt (khổ 1435mm) và đường ô tô. 1.2.Việc thi công hầm ở nơi có trượt lở, vùng chính sách động đất từ cấp 7 trở lên, ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải phù hợp với các quy định hiện hành khác có liên quan. 1.3.Trong quá trình thi công hầm cần tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn “an toàn lao động trong xây dựng” (QPVN 14: 1979) và tiêu chuẩn “phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình” (TCVN 2622:1978). 1.4.Chỉ tiến hành thi công hầm sau khi đồ án thiết kế […]

TCVN 4528:1988 NHÓM H HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4514:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – General – Design standard Tiêu chuẩn này để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi cả nước. Khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan. 1. Quy hoạch và bố trí tổng mặt bằng Các quy định chung 1.1. Chọn các điểm và diện tích của khu đất xây dựng phải dựa vào quy mô, công suất thiết kế, tính chất công nghệ của xí nghiệp và tuân theo các tiêu chuẩn về lựa chọn khu đất xây dựng hiện hành. 1.2. Quy hoạch tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp phải đảm bảo: Thuận lợi nhất cho […]

TCVN 4514:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – Production building – Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích : Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế nhà và công trình có chức năng sản xuất chất nổ. 1.2. Khi thiết kế ngoài việc tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622 : 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình” và các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1.3. Theo tính chất nguy hiểm về cháy, nổ của quá trinh sản xuất, nhà sản xuất được chia thành sáu hạng sản […]

TCVN 4604:1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT ...