Daily Archives: 19/10/1987


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4450:1987 CĂN HỘ Ở – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Dwelling apartments – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TC 36: 1969 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở căn hộ xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn hay trong khu nhà ở của các cơ quan xí nghiệp trong phạm vi cả nước. Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo “TCVN 4451: 1987– Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”. Chú thích: Đối với những nhà ở căn hộ thiết kế cho các điểm dân cư nông trường, lâm trường về diện tích phòng và loại căn hộ phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này. Riêng về diện tích các bộ phận phụ (bếp, kho xí, tắm…) được phép thiết […]

TCVN 4450:1987 CĂN HỘ Ở – TIÊU CHUẨN THIẾT ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4419:1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Nguyên tắc chung (Phần tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng) 1.1. Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công trình và khí tượng thủy văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình. Khi khảo sát nguồn cung cấp (dùng nước tưới đất và nước mặt), vật liệu xây dựng, cải tạo thổ nhưỡng, địa thực vật, vệ sinh phòng bệnh v.v… ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải thực hiện theo các tiêu chuẩn và quy phạm khảo sát của các chuyên ngành tương ứng. 1.2. Công tác khảo sát phục vụ xây dựng cơ bản (gọi tắt là công tác khảo sát xây dựng) là công tác nghiên cứu […]

TCVN 4419:1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dwellings – Basic principles for design   Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn, hay trong khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học trong toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với những nhà ở cũ khi sửa chữa lại thuộc Nhà nước quản lí, nhà ở của tư nhân xây dựng trong phạm vi khu đất nội thành, nội thị. Chú thích: 1) Khi thiết kế nhà ở xây dựng tại các điểm dân cư nông trường, lâm trường, phải tuân theo những quy định về diện tích ở, vệ sinh và an toàn trong tiêu chuẩn là diện tích các bộ phận phụ được phép […]

TCVN 4451:1987 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ...