Daily Archives: 22/08/1985


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3993:1985 Nhóm H HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG TRÊN HỆ THỐNG KĨ THUẬT VỆ SINH System of documents for building design – Symbols for pipelines of sanitary engineering system Tiêu chuẩn này được áp dụng khi lập các bản vẽ kĩ thuật vệ sinh (phần cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt). Ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1. Tiêu chuẩn này quy định: kí hiệu đường ống trên bn vẽ hệ thống kĩ thuật vệ sinh (mạng lưới cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí) của xí nghiệp, nhà và công trình trong tất c các ngành công nghiệp của nền kinh tế quốc dân. 2. Kí hiệu […]

TCVN 3993:1985 Nhóm H HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Seed rice warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế kĩ thuật, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo các loại kho giống lúa trong phạm vi toàn quốc. Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đến thiết kế kho giống lúa ở hợp tác xã nông nghiệp, ở khu vực kinh tế tập thể và có thể áp dụng đến thiết kế các loại kho giống cây trồng bảo quản ở dạng hạt.      1. Quy định chung 1.1. Kho giống lúa là một cụm công trình bảo quản hạt giống lúa các loại. 1.2. Kho giống lúa phân thành các loại sau: 1.2.1. Theo đối tượng bảo quản: – Kho giống nguyên chủng; – Kho giống cấp I; – Kho giống cấp II; – Kho giống […]

TCVN 3996:1985 KHO GIỐNG LÚA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa Thứ tự Thuật ngữ Định nghĩa Thuật ngữ chung 01 Lửa Là quá trình cháy được đặc trưng bằng sự toả nhiệt, khói và có ngọn lửa 02 Độ chịu lửa Tính chất của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa 03 Sự lan truyền Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các cấu […]

TCVN 3991:1985 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Dried mineral fertilizer warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế, kĩ thuật, thiết kế mới, thiết kể cải tạo các loại kho trung chuyển, kho dự trữ phân khoáng khô trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đến thiết kế kho đầu mối. Các tiêu chuẩn đến thiết kế kho đầu mối không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định trong bản tiêu chuẩn này. Quy định chung. 1.1. Kho trung chuyển, kho dự trữ là một cụm công trình dùng đến tiếp nhận, bảo quản, dự trù các loại phân khoáng khô từ kho đầu mối và phân phối cho các nơi tiêu thụ. Chú thích: Kho đầu mối bao gồm: – Kho tiếp nhận phân khoáng sản xuất ở nước […]

TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT ...