Tiêu chuẩn Xây dựng & Quy chuẩn Xây dựng của Việt Nam và Quốc tế

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 5294:1995
CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT
Water quality – Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water supply.
      1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng các nguồn cấp nước là được áp dụng cho các nguồn cấp nước tập trung đã sử dụng hoặc dự định sử dụng để cấp nước uống, nước sinh hoạt.
     2. Quy định chung
2.1. Trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt, các nguồn nước có chất lượng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh về chất lượng nước uống được ưu tiên sử dụng.
2.2. Tính hữu dụng của các nguồn cấp nước uống, nước sinh hoạt được xác định trên cơ sở:
– Tình trạng vệ sinh của nơi đặt công trình lấy nước và vùng lân cận (đối với các nguồn cấp nước ngầm);
– Tình trạng vệ sinh của nơi lấy nước và của bản thân thượng lưu và hạ lưu nơi lấy nước (đối với các nguồn cấp nước mặt);
– Chất lượng nước của nguồn cấp nước;
– Dự báo tình trạng trữ lượng và chất lượng của các nguồn cấp nước. Chương trình điều tra các nguồn cấp nước được nêu ra trong phụ lục C.
2.3. Nguồn cấp nước và công trình dẫn nước uống cần phải được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn bằng cách tổ chức vùng bảo vệ vệ sinh.
2.4. Việc lấy các mẫu nước và phân tích chúng cần được thực hiện bởi các cơ quan và các ngành hữu trách cũng như bởi các tổ chức khác, mà các cơ quan này đã được trao cho quyền tiến hành các công việc phân tích này.
2.5. Cho phép đưa vào sử dụng các nguồn cấp nước mà việc lựa chọn chúng đã có sự thoả thuận với các cơ quan hữu trách.

Dowload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng tại đây:

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions            Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi … [Continue reading]

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BXD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 21 CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY … [Continue reading]

Quyết định số: 1356/QĐ-BXD văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Xây dựng năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH Số: 1356/QĐ-BXD BỘ XÂY DỰNG Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy … [Continue reading]

TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Heavy-weight Concrete – Method for Determination of Cement Content of Hardened  Concrete 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp … [Continue reading]

TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1. Phạm vi áp dụng           Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che). Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn … [Continue reading]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể … [Continue reading]

TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM                     TCXDVN 162 : 2004   Biên soạn lần 1   Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy Heavy Weight Concrete – Method of Determination of Compressive … [Continue reading]

TCXDVN 60-2003 TRƯỜNG DẠY NGHỀ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế School of Vocational Training - Design Standards 1.   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy … [Continue reading]