Tiêu chuẩn Xây dựng & Quy chuẩn Xây dựng của Việt Nam và Quốc tế

TCVN 6151-5:2002 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 6151-5:2002
ỐNG VÀ PHỤ TÙNG NỐI BẰNG POLYVINYL CLORUA KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN 5: SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG
Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply – Specifications – Part 5: Fitness for purpose of the system

1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xác định sự phù hợp với mục đích sử dụng của một hệ thống đường ống bao gồm ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U), dùng cho ống dẫn nước chôn dưới mặt đất và cấp nước sinh hoạt trên mặt đất, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng.
Ống, đầu nối, phụ tùng nối và các phụ kiện qui định trong tiêu chuẩn này dùng để dẫn nước dưới áp suất ở nhiệt độ tới 20oC dùng cho các mục đích chung và cấp nước uống. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho nước có nhiệt độ lên đến 45oC (xem hình 1 TCVN 6151-2 : 2002)
Các yêu cầu qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho ống, phụ tùng nối, van và trang bị phụ đã được lắp ráp và phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6151 phần 1, 2, 3 và 4.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 6151-1 : 2002 (ISO 4422-1 : 1996) Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Yêu cầu chung.
TCVN 6151-2 : 2002 Ống và phụ tùng nối bằng polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 2: Ống (có hoặc không có đầu nong).

Dowload toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng tại đây:

TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682: 2009 XI MĂNG POÓC LĂNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Portland cements - Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần … [Continue reading]

TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5294:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - QUY TẮC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TẬP TRUNG CẤP NƯỚC UỐNG, NƯỚC SINH HOẠT Water quality - Principle for choice and quality assessment of water sources for drinking anđ used water … [Continue reading]

TCVN 5438:2004 XI MĂNG – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438:2004 XI MĂNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions            Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi … [Continue reading]

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BXD HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở

THÔNG TƯ 03/2014/TT-BXD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 21 CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2010/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY … [Continue reading]

Quyết định số: 1356/QĐ-BXD văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Xây dựng năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH Số: 1356/QĐ-BXD BỘ XÂY DỰNG Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy … [Continue reading]

TCXD 307:2003 Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn Heavy-weight Concrete – Method for Determination of Cement Content of Hardened  Concrete 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp … [Continue reading]

TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1. Phạm vi áp dụng           Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo các sân thể thao phẳng (loại không có mái che). Chú thích: Các sân thể thao phẳng (loại không có mái che) trong tiêu chuẩn … [Continue reading]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể … [Continue reading]